Verslag 'De Roskam ledenpartij'

Witmarsum - De leden van KV Pim Mulier kaatsten op zondag 22 mei de Café Restaurant De Roskam-partij.

Bij de dames stonden er 5 partuur op de lijst. Winnaar werd het partuur van Sandra Wagenaar, Femke Epema en Jolanda Koopmans. Zij wisten 3 van de hun 4 gewonnen partijen overtuigend te winnen. De eerste omloop verloren ze nipt van de tweede prijswinnaars Esther Hofstra, Zelina Postma en Esther de Jong.De derde prijs was weggelegd voor Sieuwke van der Velde, Hieke Bootsma en Maryan van der Molen. Bij de heren 50+ stonden er 6 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Simon en Broer Lemstra won de spannende finale nipt (5-5 / 6-4) van Reinold Ypma en Johan van IJs. De derde prijs was voor Tinus van der Meer, Jan Faber en Doeke Schippers De heren senioren kaatsten met 6 partuur eveneens in poule verband. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Nico Dijkstra, Melvin Tolsma en Joey Leeuwen. Zij keken tegen een 4-5 achterstand aan in de finale, maar wisten dit om te buigen. De finale werd uiteindelijk met  5-5 / 6-2 gewonnen van de 2e prijswinnaars Sander Elgersma, Tjerk Postma en Sybren Reitsma.  De derde prijs was voor Mart van der Molen, Martin Gaastra en Dennis Henskens Volgende ledenpartij van KF Pim Mulier op het veld is op zondag 19 juni om 11:00 uur de 'Zeedesignpartij', waarbij er gezamenlijk een ledenpartij met de leden van KV Jan Reitsma uit Pingjum wordt gekaatst.