Sporthart Bolsward

Bolsward - Sporthart Bolsward is een burgerinitiatief waar ruim 30 mensen aan meewerken. Het doel: het sportklimaat in Bolsward verbeteren. Vrijdag presenteerde het de eerste uitkomsten. 

‘Een onafhankelijke katalysator ter verbetering sportklimaat Bolsward door stimulering samenwerking verenigingen met speerpunt centraal sportpark Het Bolwerk’, zo omschrijft het zichzelf. Het project loopt nu zo’n twee jaar en begon met een aantal bezorgde sportliefhebbers die voorzagen dat bepaalde zaken op lange termijn in gevaar dreigden te komen. Denk hierbij aan de sporthal, het gebrek aan vrijwilligers en dalende inkomsten uit contributie. ,,Sjoerd (IJdema, red.) belde me op en zei: ik heb nog een leuk projectje voor je. Het duurt niet al te lang", kijkt mede-initiatiefnemer Sjacco Miedema met een knipoog terug op het begin. Samen met Edwin Stevens, Jim van de Geer en René Tiesma en vele werkgroepleden streven zij naar een betere samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen, zowel op het gebied van kennis en expertise als qua faciliteiten. Enthousiast Hun plannen zijn vooralsnog enthousiast ontvangen en worden breed gedragen. Op een eerdere bijeenkomst bleek dat 95% van de sportbesturen in Bolsward achter het initiatief staat. Nu, twee jaar na het begin, zijn er inmiddels vijf werkgroepen samengesteld en zijn de eerste resultaten gepresenteerd door twee van die werkgroepen. Rika Wind peilde vanuit haar werkgroep de behoefte bij de sportverenigingen. Zij spreekt van een ‘goede samenwerking’. ,,Het was voor de verenigingen zelf ook interessant om goed naar zichzelf te kijken." Anna IJdema hield een enquête onder jongeren om te kijken welke sporten zij missen in Bolsward. 150 leerlingen van het Marne College vulden een vragenlijst in en daaruit bleek dat met name de sport hockey gemist wordt. Houtskoolschets Het woord ‘houtskoolschets’ kwam vaak voorbij op vrijdagavond in Ons Gebouw, waar de presentatie plaatsvond. Het is de fase waarin het project zich bevindt: van de verkennende fase voorzichtig naar de ontwerpfase. Het streven is om eind 2016 met een duurzaam onderbouwde houtskoolschets te komen en deze bij de gemeente aan te bieden. De overige werkgroepen –financiering, exploitatie en ruimtelijke visie- zitten hierdoor vooralsnog even in de wachtkamer. Zij zijn afhankelijk van de uitkomsten van de verkennende fase. Wethouder Stoker Wethouder Durk Stoker is erg enthousiast over het project. Een aantal jaar geleden was het wellicht gemakkelijker geweest om bij de gemeente aan te kloppen voor een financiële bijdrage, maar die tijden zijn voorbij. Dat heeft wel degelijk voordelen volgens de wethouder: ,,Je wordt op deze manier veel creatiever. Je bent gedwongen inwoners aan te spreken en samen te werken. Dat is beter dan je hand ophouden en geld ontvangen." Stoker noemt het initiatief een ‘mooi voorbeeld voor Sneek’ en vindt de samenwerking ‘prachtig’,,Het aanjagen, het uitdagen en steunen waar mogelijk, dat is een prachtige rol als gemeente.” Ook over de ontwikkelingen tot dusver is de wethouder positief: ,,Het is heel bijzonder om te zien waar jullie al gekomen zijn”, spreekt hij de initiatiefnemers toe. ,,Iets begint als experiment, maar ik ben verrast over de resultaten. Ik heb er vertrouwen in dat jullie hier iets moois gaan neerzetten.” Aanvankelijk had de wethouder de werkgroepen uitgedaagd om te kijken naar een plan voor 2030, maar zo lang wil de groep niet wachten. Zij mikken op een realisatie van het plan in 2020. Ook daarin kan wethouder Stoker zich vinden. ,,Eind 2016 komt het plan, wat mij betreft voeren we dat zo snel mogelijk uit. Voor nu is het even doorzetten om straks iets moois te realiseren.” De naam ‘Sporthart’ dient als verzamelnaam voor sportpark Het Bolwerk, dat nog meer het kloppende hart van sportend Bolsward moet worden. De naam is echter ook van toepassing op de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan het project. Zij offeren een deel van hun vrije tijd op om, geheel belangeloos, sportend Bolsward naar een hoger plan te tillen. In zekere zin hebben zij allemaal een sporthart. Yme Gietema.