Sietske Poepjes neemt Tijdtafel feestelijk in gebruik

Pingjum - Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water, neemt op woensdag 1 juni in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik.

De Tijdtafel bevat een database met verhalen, films, foto's en muziek uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied. Toekomst, heden en geschiedenis van landschap en cultuur worden op een verrassende en toegankelijke manier in beeld gebracht. Initiatiefnemers van de Tijdtafel zijn dramaturg/theaterregisseur Gerda Holzhaus en musicus/componist en sociaal geograaf Bob Driessen uit Pingjum. Enkele jaren geleden maakten zij zich ongerust over de aanhoudende berichten over klimaatverandering en zeespiegelstijging. Uitkijkend over de zeedijk vroegen zij zich af wat er zou gebeuren wanneer er binnen 50 jaar een stormvloed zou uitbreken waar de zeedijk niet tegen bestand is. Wat zou er dan overblijven van alle prachtige verhalen en overleveringen van de cultuur uit deze regio? Dit angstbeeld vormde de inspiratiebron voor het project dat nu, na veel speurwerk, lobbyen en praten, feestelijk wordt geopend. Voor het project Tijdtafel werkten Holzhaus en Driessen onder meer samen met wetenschappers en vormgevers en met bewoners uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied. Vanaf woensdag 1 juni kunnen bezoekers in de Victoriuskerk informatie in de Tijdtafel opzoeken over de geschiedenis van het landschap en de cultuur. Wil je iets meer weten over de Marneslenk die vroeger langs Arum en Witmarsum naar Bolsward stroomde? Over de aanleg van de Middeleeuwse dijk de Pingjumer Gouden Halsband? Over Grutte Pier of de geschiedenis van de landbouw in de Lytse Bouhoeke? Of ben je op zoek naar toekomstscenario’s voor dit gebied? Je vindt van alles terug in de Tijdtafel, ondersteund met filmmateriaal, muziek, foto's en kaarten. Naast de ingebruikname van de Tijdtafel door gedeputeerde mw. Sietske Poepjes geeft Gerda Holzhaus een toelichting op het inhoudelijke onderzoek voor de Tijdtafel. Verder licht ontwerper Matthijs van Cruijssen het maakproces van de Tijdtafel toe. De Tijdtafel vormt het middelpunt van de toekomstige tentoonstelling Nieuw Atlantis Pingjum van internationaal vermaard grafisch ontwerper Jan van Toorn. Inhoudelijk wordt de tentoonstelling in de Victoriuskerk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap van RUG. Er zijn woensdag ook optredens en presentaties. Zo spelen leerlingen van basisschool ‘It Leech’ enkele scènes uit het theaterproject ‘Achter de Dijk’ en zingen zangers uit de omgeving delen uit het Waddenwindorgel, gecomponeerd door Bob Driessen. Daarnaast is er een presentatie van het project ‘Pingjum in de Etalage’, waarin verenigingen uit Pingjum zich op een originele manier lieten fotograferen bij de Waddenzee. Deze korte optredens en presentaties zijn voorbeelden van drie participatieprojecten met medebewoners uit Pingjum en omgeving, die op termijn ook een plaats in de Tijdtafel krijgen. Het programma wordt afgesloten met een verhalende bijdrage van Kester Freriks, schrijver van natuur- en vogelboeken. Recent publiceerde Freriks ‘De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot Werelderfgoed’. Voor het Waddensuitetrio schrijft hij een nieuwe tekst over landschap en kunst. De feestelijke presentatie vindt plaats op woensdag 1 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de Victoriuskerk in Pingjum. Aanmelden om de presentatie bij te wonen kan bij Gerda Holzhaus via info@nieuwatlantis.com of telefonisch (0517) 579 607.