Openingspartij De Seare Hân

Wolsum - De eerste ledenpartij van KV de Seare Hân stond zondag op het programma.

Om 11 uur gingen de senioren los. Hier stonden 4 parturen op papier, dus werd er poule gekaatst. De 1e omloop was vrij spannend, waar zelfs bij 1 partij, tussen de parturen 3 en 4 5-5 werd. Uiteindelijk trokken partuur nummer 4, Sigrid de Jong c.s., aan het langste eind. Bij de andere partij eindigden ze met 5-3 waar partuur nummer 1, Herman c.s., met de winst aan de haal ging. Rond 1 uur kwamen ook de kinderen op het veld zodat zij ook los konden. Bij de welpen (4 kinderen) werd er steeds na de partij gewisseld van maat zodat ze alle keren met iemand anders speelden. Hierdoor ontstond een individuele competitie. Uiteindelijk na 3 partijen werd Wytze Zeinstra 1e met 3 gewonnen wedstrijden. Hij kreeg de krans om gehangen. Voor de deelname kregen ook de andere 3 welpen een kleine beker. Bij de pupillen waren er 5 parturen. Ook hier werd er poule gekaatst. Elke omloop had er 1 partuur vrij, dat kon tellen bij de andere partijen. Wel begon elke wedstrijd met een spul gelijk, anders duurde het te lang. Er werd spannend gekaatst en soms waren de parturen erg aan elkaar gewaagd. Met de uiteindelijke uitslag scheelde het ook niet veel punten tussen de parturen. Wel was het partuur bestaande uit Bauke Rijpma en Marrit de Jong de overheersende winnaar met 28 punten. Zij hadden alle wedstrijden gewonnen. Als 2de met 25 punten waren Marije Frankena en Jurgen Popma. Uiteindelijk eindigden de pupillen even laat als de senioren. Dat kwam mooi uit voor de prijsuitreiking. Bij de senioren ging het er in de 2e omloop spannend aan toe. Hier werd het tussen partuur 1 Herman c.s. tegen partuur 3 Ids c.s. 5-4. De andere partij was iets minder spannend want hier eindigden partuur 2. Freerkje c.s. tegen partuur 4 Sigrid c.s 3-5. Uiteindelijk werd de 3e omloop zelfs een beetje de finale tussen de winnaars van de eerste 2 omlopen. Namelijk 4 tegen 1. De andere partij was nog voor de punten om misschien net nog als 2e te eindigen. Partuur 2 tegen 3. Bij de partij 4 tegen 1 ging partuur 1 met de winst aan de haal. Het werd 2-5. De andere partij 2 tegen 3 eindigde in 5-2 met de winst voor partuur van Freerkje c.s. De uitslag was uiteindelijk dat partuur 1, bestaande uit Herman Terwisscha van Scheltinga, Peter Bolink en Koos van der Zee, alles had gewonnen en met de krans naar huis ging. Als 2e eindigde partuur nummer 4, bestaande uit Sigrid de Jong, Folkert Landman en Jink Rijpma. De prijzen werden bij alle categorieën uitgereikt door Rock By Rein.