Uitslagen KNKB schooljongens Kimswerd

Kimswerd - De schooljongens van de KNKB speelden zaterdag 4 juni speelden in Kimswerd.

Het was prachtig weer en er werd volop gestreden om de mooie kransen van Feikje van der Duim mee naar huis te kunnen nemen. Na een mooie, sportieve kaatsdag werden de prijzen als volgt verdeeld: A-klasse:
  1. Karel Monfils (Kimswerd) en Mark Minnesma (Dronrijp)
  2. Thomas Dijkstra (Berlikum) en Rick Minnesma (Dronrijp)
B-klasse:
  1. Wilke van der Meulen (Stiens) en Harm van der Ploeg (Ried)
  2. Gerrit Hendriks (Lollum) en Jitze Floris (Joure)
  3. Dietmer Kuperus (Bolsward) en Simon van der Vaart (Spannum)
Herkansingsronde:
  1. Bauke Folkerts (Easterlittens) en Germ Epema (Arum)
  2. Yoram Elzinga (Bolsward) en Jelmer Miedema (Goutum)
  3. Germ Pyt van Popta (Lollum) en Haye Tseard van der Hem (Dronrijp)