Excursie op Warkumerwaard

Workum - De Warkumerwaard is een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier broeden, maar er zijn in juni ook bloeiende orchideeën te bewonderen.

Op zaterdag 11 juni organiseert It Fryske Gea een excursie in dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Opgave voor de excursie uiterlijk op 10 juni, via www.itfryskegea.nl. Laarzen en verrekijker zijn gewenst. De rietorchis is een prachtige orchidee die voorkomt in de landerijen van de Warkumerbinnenwaard. Deze orchidee houdt van de natte omstandigheden en de schrale bodem. De paarsgekleurde bloemen zijn steeds vaker te vinden in dit natuurgebied. Afgelopen jaren breide het aantal zich steeds verder uit. In de maand juni bloeien deze bijzondere planten volop. De Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee eenmaal werd afgesloten viel het gebied droog. Het grootste deel werd in cultuur gebracht, maar heeft zijn open en weidse karakter behouden. Langs de buitenrand ligt het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbesmette graslanden waar verschillende bijzondere planten staan als rietorchis, melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver.