Taizéviering in Doopsgezinde Kerk

Bolsward - De volgende Taizéviering is op vrijdagavond 17 juni om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk in Bolsward.

Een Taizéviering is een korte en eenvoudige gebedsviering met veel liederen uit Taizé.  Dat zijn meditatieve liederen die meerdere malen herhaald gezongen worden. Ook is er een langere stilte tijdens de viering om de lezing te overwegen of om in gebed te gaan. Of om gewoon stil te staan bij het leven. De vieringen zijn voor jong en oud.