SBH tevreden met nieuwe plek

Bolsward -  Zo’n drie maanden is het archief van Stichting Bolswards Historie (SBH) te vinden op de eerste verdieping van de openbare bibliotheek in Bolsward. Jan Sangers, bestuurslid en belast met archief en documentatie, vindt het een ideale ruimte.

,, Het is ruim, goed toegankelijk en de bibliotheek heeft een schat aan historische boeken over Bolsward. Met onze ruim vijfduizend gedigitaliseerde foto's en twee grote kasten vol met origineel materiaal kun je echt spreken van een win-win situatie." Archief Het archief van SBH is in de jaren tachtig opgezet in het Elgersmahuis door het toenmalig bestuur met Rinze Stellingwerf als voorzitter. Daarna volgen een aantal verhuizingen, waarvan de laatste van Ons Gebouw naar de bibliotheek. Het archief beschikt naast de vele foto's en boeken ook over ansichtkaarten, originele eigendomsbewijzen, aktes en rekeningen. ,,Het archief is vrij toegankelijk voor iedereen. Je kunt er langskomen om zelfonderzoek te doen of om eigen materiaal te laten scannen voor het archief. Dat is het grote voordeel van het digitale tijdperk. Mensen kunnen alles laten scannen en hoeven geen materiaal achter te laten. SBH kan zo het archief uitbreiden en de mensen nemen hun eigen historische bezittingen weer lekker mee naar huis. Geschiedenis is ook je eigen jeugd, als je dat vastlegt, heeft de volgende generatie er weer wat aan.” Het archief verstrekt naast het verzamelen, ook materiaal aan belangstellenden. ,,We krijgen vaak mailtjes met verzoeken. We willen de ruimte de komende tijd nog wat meer aankleden, bijvoorbeeld met thema-tentoonstellingen. Er zijn plannen om het archief van heel Zuidwest-Friesland onder te brengen in het voormalige stadhuis, maar zolang die plannen nog niet definitief zijn is dit een prima plek die we optimaal willen benutten. Op onze website (www.stichtingbolswardshistorie.nl) is het digitale archief trouwens ook te vinden", vertelt Sangers. Dr. H. Beekhuis Zelf is hij al een tijdje bezig om een biografie over Dr.H. Beekhuis (1872) te maken. ,, Deze man heeft heel veel betekend en gedaan voor Bolsward. Hij was de oprichter van de zwemschool in Spreeuwenstein, Fiets Elfstedentocht en Groene Kruis. Je zou verwachten dat er veel materiaal is over hem, maar dat valt tegen. Hierbij doe ik dan ook graag een oproep aan iedereen die materiaal heeft over Dr. Beekhuis, of iemand kent die dat heeft , om dat naar het archief te brengen of via archiefsbh@gmail.com contact met mij op te nemen.” Momenteel is het archief alleen op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. ,,We willen de openingstijden graag verruimen, maar daar zijn vrijwilligers voor nodig. Mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Bolsward, kunnen omgaan met een computer en het leuk lijkt om onze werkgroep te komen versterken, worden daarom van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via de website of eerder genoemd e-mail adres van het archief." Tekst en foto: Petra de Wijn.