Gedenkplek voor Heamielman in basisschool De Bron

Bolsward - In aanwezigheid van haar familie zag Nel Jellema hoe haar beide zoons de gedenkplek van echtgenoot en vader en broer van wijlen meester Sjoerd Jellema officieel onthulden. Dat gebeurde op donderdag 23 juni, de dag van het Heamiel.

Juf Wies Vellinga sprak van een historische dag, een dag die een waardig plekje verdient in de geschiedenis van de school. Sjoerd was tijdens de laatste jaren van zijn werk actief in de onderbouw waar hij met graagte de kleuters begeleidde op hun ontdektocht door de tijd. Hij wilde niet meer terug naar de bovenbouw waar eerder zijn focus op was gericht. Nee, het waren de kleuters die hem onvermoede arbeidsplezier verschaften. Geen wonder dus dat juist de gedenkplek in de school in de onderbouw gestalte kreeg met behulp van velen waaronder de kluspakes Ypma en Miedema. Omdat Sjoerd ook een hechte band had met de Heamieloptocht was op het onderbouwplein een pracht van een tentoonstelling ingericht met kleding door de jaren heen van het Heamieltrio, aangevuld met fotoboeken en een collage van succesvolle Heamielweinen van de school. Het bezichtigen daarvan gaf weer vele o ja momenten die in Sjoerd z’n beleving hoogtepunten waren. Meer dan 25 jaar deelde hij zijn creativiteit met het vakmanschap van diverse vrijwilligers die met enthousiasme aan 'de kar' werkten. Het was altijd weer een drukke tijd, maar het uiteindelijke resultaat vergoedde veel. De familie en de school maakten zich na de onthulling op voor een bijzondere visite. Omdat het buiten vies en nat was, vormden alle leerlingen binnen een eregalerij in afwachting van de mistery guest. Namen zoemden door de school, maar uiteindelijk werd alles duidelijk toen de grote auto van het Heamielcomité het plein opdraaide en het stralende Heamieltrio uitstapte om kennis te nemen van een brok Heamielgeschiedenis. Sinds mensenheugenis doet de school al mee aan de optocht waarbij menigmaal een (eerste) prijs in de wacht werd gesleept. Een bezoek aan De Bron betekende voor Heamielkoningin Mireille Wolthuizen een hernieuwde kennismaking met de school waar de roots van haar opleiding liggen. Ooit had ze bij meester Jellema in groep zes gezeten en dat was toch een onvergetelijk jaar. Reden te meer om op de uitnodiging in te gaan om haar oude school met een bezoek te vereren. Het werd een heerlijk samenzijn dat in de hele school met gebak werd gevierd, want dat ze op De Bron meester Jellema hoog in hun vaandel houden is nu wel zeker met de aanwezigheid van een echte werkplaats waar de kleuters naar hartenlust in kunnen klussen.