Onhulling fontein Stavoren

Stavoren - Op zaterdag 2 juli wordt in De Kaap in Stavoren het ontwerp voor de fontein van Stavoren, onderdeel van het 11Fountains project, onthuld.

Zoals bekend worden voor 2018, het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad is, allerlei activiteiten en projecten ontwikkeld die Friesland tot ver over de grenzen in het licht zullen zetten. Een van de grootste projecten is 11Fountains. Hiervoor wordt voor ieder van de Friese Elf Steden een fontein ontworpen door elf internationaal gerenommeerde kunstenaars uit elf verschillende landen. De fonteinen – of eigenlijk: waterkunstwerken – blijven na 2018 staan en worden nieuw cultureel erfgoed. De Elf Steden en de elf fonteinen vormen samen een uniek concept. De verwachting is dat de combinatie van eeuwenoude steden en hedendaagse kunst, tezamen met het indrukwekkende Friese landschap, cultuurtoeristen uit de hele wereld zal trekken. De fontein voor Stavoren wordt gemaakt door kunstenaar Mark Dion uit de VS. Vorig jaar bracht hij een bezoek aan de stad en werd toen rondgeleid en ingewijd door de Staverse Fonteincommissie, die bestaat uit mensen die de stad en de mienskip representeren. Aan de hand van wat Dion gehoord en gezien heeft, is hij aan het werk gegaan. Nu is zijn conceptontwerp klaar. Op zaterdag 2 juli om 15.00 uur zullen Mark Dion en Anna Tilroe, artistiek leider van 11Fountains, het ontwerp presenteren in De Kaap in Stavoren. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.