Heamiel Politie Kaatspartij

Bolsward - De politie kaatspartij tijdens de Heamieldagen te Bolsward, wederom gehouden bij de kaatsvereniging Bolsward op het knusse kaatsveld aan ‘t Oordje. Dit jaar deden 10 parturen mee aan de partij. Vier in de A/B-klasse en 6 in de C/45+-klasse. Een goed begin van het politiekaatsseizoen.

Ondanks een paar buitjes en in de verte wat gerommel van onweer waren de weergoden de kaatsers over de totale dag redelijk gezind. Zelfs in de namiddag kwam er nog een zonnetje bij. De temperatuur was goed en er was nagenoeg geen wind. Onder leiding van scheidsrechter Age Tichelaar uit Harlingen, is omstreeks 10:15 uur een begin gemaakt met de wedstrijden en konden de parturen de strijd aan gaan. Gedurende de hele dag is er fel gestreden en waren er diverse partijen bij met alles aan de hang.  De strijd was sportief en de scheidsrechter had geen moeilijke beslissingen te nemen.  Na respectievelijk drie en vier wedstrijden in elke poule kwam er een einde aan een sportieve, leuke en  geslaagde kaatsdag en konden de punten opgeteld worden. Omstreeks 16:00 uur  was dan tijd voor de prijsuitreiking. Het Heamieltrio kon acte de préséance geven en reikte de prijzen uit. Na het bedanken van de mensen van de kantine, de kaatsvereniging, de veldcommissie, de scheidsrechter en natuurlijk de kaatsers voor de geslaagde dag werden de volgende mensen naar voren geroepen. Eerst werden de  herinneringsbordje uitgereikt aan de koningen van 2015: Cor Jacobsen en Frans de Vreeze. Als dank voor het inleveren van de koningsprijs. In de C/45+-klasse gingen de prijzen naar:  1e prijs. Partuur: Klaas Jansen, Peter Siemonsma en Gerard Voogd 2e prijs. Partuur: Feike Smit-Remery, Jelmer Brouwer en Margaretha Fokker 3e prijs. Partuur: Gerard van der Weij, Bowina Jansen en Hessel Idzenga In deze klasse ging de Koningsprijs naar Klaas Jansen. In de A/B-klasse gingen de prijzen naar: 1e prijs. Partuur:  Nico Dijkstra,  Jan Buitenga en Wesley Vriesema 2e prijs. Partuur:  Dennis Wijneterp, Broer de Jong en Hendrik Dijkstra In deze klasse ging de Koningsprijs naar Nico Dijkstra.