Verrassingsconcert Oranje en Con Amore Musica

Bolsward - Kamerkoor Con Amore Musica en muziekvereniging Oranje, beide uit Bolsward, hebben in nauwe samenwerking een bijzonder verrassingsconcert gepland op zaterdag 2 juli om 20.00 uur in de Broerekerk in Bolsward.

Het bijzondere aan het concert, dat Evening Experience heet, is dat er in de uitvoering wordt gedacht aan een programmering waaraan jeugdige korpsleden zowel een vocale als instrumentale bijdrage leveren. Met dit educatieve optreden doet de deelnemende jeugd ervaring op met koorzang en koormuziek. Op deze wijze wordt een soort van kruisbestuiving beoogd tussen de fanfare en het koor. Aan de ene kant begeleiden jonge solisten op saxofoon en drums een aantal koorwerken en aan de andere kant zingen koorleden mee tijdens muziekwerken van de fanfare van C.M.V. Oranje. Met het concert willen de beide verenigingen de koor- en HaFaBra-muziek promoten en tevens een attractie bieden aan de inwoners en toeristen die in Bolsward verblijven. Tevens willen ze een bijdrage leveren aan een stukje promotie van Bolsward.