Politiebureau Koudum voorlopig nog niet dicht

Koudum - Naar aanleiding van een tussen rapportage over de aanrijtijden van de politie in de regio Kleine Zuidwesthoek bleek dat de afgesproken aanrijtijd van 15 minuten in hier bij lange na niet werd gehaald. Binnen een vastgesteld tijd van maximaal 15 minuten moet de politie een minimale score van 90% halen en dat was over de voorjaarsperiode slechts 75%.

De fractie van de VVD (Hielke Bandstra) en PvdA (Johan Feenstra) hebben Burgemeester Apotheker (als portefeuillehouder) daarop Donderdag 30 juni in de Raadscommissie bevraagd. Burgemeester Apotheker gaf aan dat de 'teller' niet altijd even strak werd ingedrukt of andere oorzaken daaraan ten grondslag lagen. Bandstra riep in herinnering dat hij bij de door hem eerder ingediende maar aangehouden motie in april 2015, en ook eerder al heeft aangegeven, dat vanwege de geografische ligging met de meren, er zeker in de zomermaanden, met de openstaande bruggen en sluizen, niet zou kunnen worden voldaan aan het criterium van die 15 minuten en dat de VVD mede daarom juist pleitte voor het open houden van de politiepost in Koudum, als uitvalsbasis . Burgemeester Apotheker gaf nu bij zijn beantwoording aan, dat los van dit probleem, de Post Koudum zeker de eerste 3 jaar dan ook niet gesloten zal worden.