Muziekfestival voor jubilerend ‘Nij Libben’

Witmarsum - In het kader van het 50 jarig bestaan van muziekvereniging ‘Nij Libben’ uit Witmarsum , is op zondagmiddag 3 juli een zeer geslaagd jeugdmuziekfestival georganiseerd in de muziekkoepel op camping Mounewetter.

Er deden zeven jeugdkorpsen mee, te weten: Excelsior XS (Schraard), Jong XS (Schraard), Jong Excelsior (Nijland), JAMM! (Arum), Hallelujah (Makkum) , CMV Oranje (Bolsward) en het Mix orkest Nije Noaten/Jes Band/ Lyts Sudwesthoeke. Elk korps is naar huis gegaan met een schriftelijke beoordeling en mondelinge toelichting van twee oud-dirigenten Marten Miedema en Sjoerd de Boer. Onder grote publieke belangstelling werd naar hartenlust gemusiceerd met verrassende optredens en prachtige solisten.