Timmerdorp Makkum

Makkum -  ‘Redders in Actie’ was het thema van Timmerdorp Makkum dat afgelopen weekend op het scoutingterrein gehouden werd.

Vanaf 9 uur haalden de 39 deelnemertjes hun T-shirt op en hoorden ze in welke groep ze ingedeeld waren. Hierna werd het thema ingeleid door het duo Nico en Tine met het toneelstuk Buren. Nette politieman Nico en uitbundige brandweervrouw Tine komen naast elkaar te wonen in Timmerdorp. Eerst kunnen ze totaal niet met elkaar opschieten maar dit verandert wanneer hun honden verliefd op elkaar worden. Na deze openingsact mochten alle kinderen van buurtsportcoach Aggie Walsma naar hun kavel gaan. Een flinke voorraad pallets lag klaar en al gauw was het een en al bedrijvigheid. Gereedschap en spijkers halen en aan de slag. Timmerdorp Makkum wordt georganiseerd door de buurtsportcoach van SWF in samenwerking met een commissie bestaande uit Beanca Bongers,Freddie Groen, Ellie Koning en Evelien Barbiers. „Deelname aan het timmerdorp kost 15 euro, maar voor gezinnen met een minimuminkomen is het gratis”, vertelt buurtsportcoach Walsma..„ Dat is ook de oorspronkelijke gedachte achter de timmerdorpen: een leuke activiteit in de vakantie voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool die niet op vakantie gaan. Dit jaar valt het timmerdorp in Makkum net voor de schoolvakantie.” Drie jaar geleden startte Timmerdorp in Allingawier, vorig jaar kon het daar niet meer en verhuisde de activiteit naar het scoutingterrein van Makkum. Beanca Bongers kende de timmerdorpen uit haar jeugd in Brabant en zet zich nu in voor de organisatie in Makkum.„ Iedereen heeft zo zijn eigen netwerk en daardoor hebben we een mooi Timmerdorp kunnen organiseren. Het wordt gesponsord door de gemeente SWF, Timmerbedrijf Miedema/Van der Velde, Speelsgoed, Bas Zijp, Hochwald,De Vlastransport, De Eerlijkheid en Jan Sikkes. En wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door de groep vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij het timmeren.” Van de week was het nog even spannend. Door ziekte moesten drie vrijwilligers afzeggen. De hulpvraag op Facebook werd veelvuldig gedeeld en spontaan meldden mensen zich aan zodat het timmerdorp toch met een begeleider voor elke groep van start kon gaan. „Het is natuurlijk de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk zelf aan het werk zijn”, vertelt vrijwilliger Bobby Tijmstra. Wanneer een meisje uit zijn groep dan ook enigszins twijfelend met de zaag in haar handen staat en zegt: „Ik weet niet of ik wel zagen kan…” Is het antwoord dan ook: ,,Natuurlijk kun jij zagen.” En ze gaan aan het werk. Na dagen van regen scheen zaterdag een lekker zonnetje. Tekst en foto: Judith van Lavieren.