Update verkeerscommissie

Bolsward -  Ruim vier maanden geleden werd de verkeerscommissie van OBS De Blinker in het leven geroepen. Nu het einde van het schooljaar nadert, kijkt de commissie terug op de ingezette koers.

De verkeerscommissie stelde een circulatieplan op om het verkeer rond de school overzichtelijker en gemakkelijker te maken voor zowel leerlingen als buurtbewoners en ander verkeer. Hans Willemsen, lid van de commissie, reageert erg positief op de resultaten: ,,De school en de ouders zijn erg enthousiast”, vertelt hij. ,,Vrijwel iedereen werkt er aan mee.” De commissie en hun plan werden in het leven geroepen naar aanleiding van onvrede over het verkeer rondom de basisschool. Bijna ongevallen, hinderlijk geparkeerde voertuigen en onveilig verkeersgedrag in het algemeen zorgden voor de oprichting van de verkeerscommissie. Na overleg met Veilig Verkeer Nederland is een enquête uitgeschreven, waaruit een aantal duidelijke knelpunten naar voren kwamen. Van deze knelpunten wordt op korte termijn gewerkt aan het plaatsen van opvallend gekleurde palen bij de oversteekplaats van De Domp naar de Eekwerdlaan. Deze palen moeten automobilisten er op wijzen dat ze rekening moeten houden met schoolgaande kinderen. Ook vindt een reconstructie van de Eekwerdlaan plaats. Deze ontwikkelingen geven volgens Willemsen hoop voor de toekomst. ,,Dit geeft moed om door te gaan en uit te breiden naar andere plannen.” Het verkeersplan wordt ook opgemerkt door andere basisscholen: ,, De Bron heeft al aangegeven ook mee te willen doen en ook De Opbouw heeft interesse getoond. De ouders van hun leerlingen zijn op de hoogte gesteld”, zo laat hij weten. In het nieuwe schooljaar worden alle leerlingen van OBS De Blinker, hun ouders en de buurtbewoners opnieuw geïnformeerd over het belang van verkeersveiligheid. Yme Gietema.