Beleef het bijenhouden van nabij

Nijland - Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen op 9 en 10 juli kunnen belangstellende kennismaken met bijen en het bijenhouden. In Nijland en Mirns hebben twee imkers van de afdeling NBV-Súdwest Fryslân open huis.

Ook is er op deze dagen informatie om zelf de steeds kleiner en armer wordende leefomgeving van de bij en andere insecten te stimuleren en te verrijken. Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur en erg belangrijk hierin is hun rol als 'bestuivers'. Bestuiving van gewassen is essentieel om te kunnen voorzien in de voedselvoorziening. Om aandacht te besteden aan het boeiende leven van de bij zijn er dit jaar op zaterdag 9 en zondag 10 juli weer de Open Imkerijdagen van de NBV. Vragen als: 'Wat is bijenhouden?', 'Hoe wordt honing geslingerd' en 'Hoe maak ik mijn tuin bij-vriendelijk' worden op deze dag beantwoord. Deelnemende locaties van de vereniging NBV Súdwest Fryslân: Bijenstand Ronald Meinen: Open 9 juli van 10.00-16.00 uur. Adres: Sylsterbuorren 7, 8771 KC Nijland. Bijenstand Dick Meischke. Open op 9 en 10 juli van 10.00-16.00 uur. Adres: Murnserdijk 3,