Onderzoek conditie beton spuisluizen Afsluitdijk

Kornwerderzand - Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verband met het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.  Hinder voor het wegverkeer In het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats in de nachtelijke uren, zodat zo min mogelijk weggebruikers hinder ondervinden. Voor de inspecties aan de bruggen wordt het wegverkeer over één brug worden geleid.