Bijzondere dag bij De Mouneboulers

Witmarsum - Jeu de Boules-vereniging De Mouneboulers uit Witmarsum hield op zaterdag 9 juli het Geertje de Haan-Sminktoernooi.

32 Deelnemers gingen de banen op. Met een korte regenpauze tussendoor, konden de drie rondes worden gespeeld. De naamdraagster van het toernooi, Geertje de Haan-Smink, werd na de wedstrijd in het zonnetje gezet met bloemen en foto’s. Door haar afnemende gezondheid is het mogelijk het laatste toernooi geweest waaraan ze deelneemt. Uitslag: 1e prijs Oeds Broersma 2e prijs Wiebe Huisman 3e prijs Piet de Boer 4e prijs Wiebe Stallinga 5e prijs Sjoerd Elgersma