Ledenpartij KV Jan Reitsma te Pingjum

Pingjum - Kaatsvereniging Jan Reitsma uit Pingjum organiseerde zaterdag haar jaarlijkse speciale ledenpartij. Ook dit jaar was het pearkekeatsen, waarbij in 3 klassen kon worden gekaatst.

Het was lange tijd wat een regenachtige dag maar het klaarde weer op toen de finales begonnen.Daarna was er een prima barbecue en muziek van DJ Tim. Kransensponsors waren deze dag: Bauke en Liesbeth Folkertsma. Uitslagen: A-klasse: 1e prijs: Hendrik Brandsma en Matty Noordmans 2e prijs: Michel Nesse en Sjoukje Dotinga B-klasse: 1e prijs Reinder Huisman en Susan Bartels 3e prijs: Sjoerd vd Berg en Erica 3e prijs: Andrys Osinga en Irma Folkertsma 1e verl.r: Joey Leeuwen en Iris de Vries 2e verl.r: Edgard Snijders en Blanche Rosendal C-klasse: 1e prijs: Johan Visser en Nadia Cornelisse 2e prijs: Arjan Lok en Anna Siemensma 3e prijs: Joel Kuipers en Lieke Odinga