Federatiekaatsen in Kimswerd

Kimswerd - De federatiewedstrijd voor de jeugd is zaterdag 9 juni 2016 georganiseerd door Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd.

Met maar liefst 40 partuur verdeeld over vijf klassen is er zeer sportief gekaatst en er was prachtig zonnig weer bij. Voor 15.00 uur waren de winnaars bekend en konden de prijzen en de fraaie kransen gemaakt door Feikje van der Duim worden uitgereikt. Uitslagen: Welpenjongens en – meisjes 1e prijs: Thymen Bijlsma (Bolsward) en Thomas Tolsma (Arum) 2e prijs: Sander Zijlstra (Nijland) en Edwin Arjen Yska (Bolsward) 3e prijs: Pieter Postma (Wons) en Maud van der Veen (Arum) 3e prijs: Hidde Jorritsma (Lollum) en Laura Poelmans (Bolsward) Verliezersronde: 1e prijs: Luuk Zwaagstra (Makkum) en Rimmer Dijkstra (Arum) 2e prijs: Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Else Salverda (Exmorra) Pupillenjongens: 1e prijs: Quinten Eppinga (Bolsward) en Julian Kuipers (Workum) 2e prijs: Jari van Malsen (Makkum) en Chris Deelen (Nijland) Verliezersronde: 1e prijs: Wessel Zijlstra (Nijland) en Bauke Pieter Dijkstra (Arum) Pupillenmeisjes: 1e prijs: Elke de Witte (Makkum) en Nynke Kuipers (Workum) 2e prijs: Judith Cuperus (Nijland) en Martzen Gerbrandy (NIjland) Verliezersronde: 1e prijs: Alberdina Groen (Makkum) en Astrid Kapeijne van de Copello (NIjland) Schooljongens: 1e prijs: Germ Epema (Arum) en Johan Rienstra (Balk) 2e prijs: Klaas Westra (Kimswerd) en Klaas Hibma (Witmarsum) Verliezersronde: 1e prijs: Kevin Buma (Arum) en Keimpe Dijkstra (Pingjum) Schoolmeisjes (poulekaatsen) 1e prijs: Anna Brouwer (Arum) en Nynke Cnossen (Balk) 2e prijs: Mirna Feenstra (Bolsward) en Emma Lok (Bolsward) 3e prijs: Nynke Groenveld (Bolsward) en Froukje Heslinga (Arum)