COLUMN | Gunfactor

Bolsward - Geen misverstand daarover. Ik gun het ze van harte , de Workumers. Maar een beetje wrang is het ook wel dat onlangs in het voormalige gemeentehuis van de toenmalige gemeente Nijefurd een heus Cultuurhuis is geopend. Immers, nog voordat de vijf afzonderlijke gemeenten in Zuidwesthoek elkaar snikkend van geluk in de armen vielen en elkaar als de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân eeuwige trouw beloofden, waren er al concrete plannen om het zeer fraaie Bolswarder stadhuis om te toveren tot een echt Cultuurhuis.

Een plek waar de rijke cultuur en geschiedenis van de stad gecombineerd met educatie en theater zouden worden ondergebracht en die voor iedereen toegankelijk zou zijn. Onze laatste burgemeester Willemien Vroegindeweij heeft zich daar nog met hart en ziel voor ingezet. Een mooie toekomstvisie die door de herindeling de eindstreep net niet haalde, maar waar de toenmalige gemeenteraad van Bolsward als één van haar laatste daden nog wel geld voor gereserveerd heeft. Dat is geld is ergens in het Sneker stadhuis verdampt of besteed aan andere dingen. En van een Cultuurhuis in Bolsward is nog altijd geen sprake. Eén van de oudste stadhuizen van Nederland staat al jaren werkloos te verstoffen. Er zijn de afgelopen jaren plannen genoeg de reveu gepasseerd. De bibliotheek erin, musea erin, een soort theatertje erin, maar al die plannen sneuvelden ook weer. Te duur, luidde de boodschap steevast uit Sneek. Gelukkig was er wel geld voor het Cultuurhuis in Workum. Ik gun het ze echt van harte. Maar toch..... Max van den Broek.