Oudste gasten zwembad Mounewetter in 't zonnetje

WITMARSUM - Tijdens de Gezondheidsweek in Witmarsum, die vorige week plaatsvond, zijn op woensdag 13 juli de vier oudste zwemmers van zwembad Mounewetter in het zonnetje gezet.

Dit waren: mevrouw Wijbenga, 87 jaar uit Witmarsum, de heer Van Koldam, 88 jaar en mevrouw van Koldam, 87 jaar uit Makkum en mevrouw Postma, 86 jaar van de Grauwe Kat. Deze trouwe bezoekers zwemmen 3 á 4 keer per week. Van bedrijfsleidster Joke van der Vliet ontvingen ze, in het bijzijn van voorzitter Roel Bijlsma, allemaal een badlaken.