Molke partij KV Pim Mulier

Witmarsum - Leden van KV Pim Mulier kaatsten zaterdag 16 juli de Molke ledenpartij.

De Molke partij is altijd een bijzondere partij. Lekker kaatsen en daarna een barbecue, samen met de sponsoren (een aantal agrariërs uit het dorp). Dit keer werd er lijst gekaatst volgens het systeem Fryslân keatst met elke keer andere maten. Ook werd de partij georganiseerd kaatsers samen met de jeugdleden. Dit was een succes, compleet met springkussen. De kransen werden bij de senioren aangeboden door Gebroeders Fuite Veevoeders, de werkgever van dorpsgenoot en good old Jelle de Boer. Bij de jeugd werden de kransen aangeboden door Boer Trans uit Witmarsum. De prijzen bij de senioren waren prachtige zuivelpakketten. Nieuw was dat er ook een krans beschikbaar was voor de kaatser die zaterdag over drie partijen de neutraalste score had. Die prijs ging met 16 voor eersten en 16 tegen eersten naar Megan Baarda. De uitslagen: Senioren Dames (22 deelnemers) 1 e prijs: Hieke Bootsma 1 e prijs: Suzanne Bosma 2 e prijs: Robin Gaastra 3 e prijs: Miriam de Ruiter 4 e prijs: Dorien Haitsma 4 e prijs: Maryan van der Molen 6 e prijs: Saloni Nicolai Senioren Heren (24 deelnemers) 1 e prijs: Gert Jan Meekma 2 e prijs: Egbert Jan Goslinga 3 e prijs: Nick van Dorselaer 4 e prijs: Jan Piersma 5 e prijs: Sander Elgersma 6 e prijs: Mart van der Molen 7 e prijs: Harm Jilderda Senioren Heren oudste klasse (16 deelnemers) 1 e prijs: Simon Lemstra 2 e prijs: Johan van IJs 3 e prijs: Klaas van der Vlugt 4 e prijs: Martinus van der Meer 5 e prijs: Oebele Haakma Neutraalste score senioren: Megan Baarda (16 eersten voor en 16 eersten tegen) Jeugd: Tim Hofstra (kabouters) Redmer Ypeij (welpen) Mark Okkema (pupillen) Colin Baarda (schooljeugd) Neutraalste score Jeugd: Grieta Veninga (15 eersten voor en 15 eersten tegen)