KNKB pupillen jongens Exmorra

Exmorra - Zaterdag 30 juli werd de KNKB pupillen jongens A- en B-klasse verkaatst op het veld van KV Exmorra.

In de A-klasse werd in een poule van zes tweetallen gekaatst, waarbij ieder partuur drie keer moest kaatsen volgens een van te voren geloot schema. De finale ging tussen de parturen die de meeste punten hadden behaald in deze drie partijen. Het partuur van Johan Sipma Lioessens en Pieter den Breejen Arum wist de finale te behalen met 19 eersten voor. Er waren drie parturen met ieder 17 eersten voor waardoor de tegeneersten de doorslag moesten geven. Het partuur van Leon Wijning Sint Annaparochie en Rein Breuker had net 1 tegeneerst minder dan de overige parturen en dus kwamen ook zij in de finale. Beide parturen hadden in de eerste omloop ook al tegen elkaar gespeeld.  Johan cs. wist de partij in de poule te winnen op een stand van 5-3 6-6. In de finale waren de rollen echter omgedraaid. Leon cs. wist deze partij te winnen op een stand van 5-4 0-6 en zodoende de eerste prijs en krans te winnen. In de B-klasse werd er gekaatst in een winnaars- en verliezersronde met totaal dertien tweetallen. De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van André de Vries en Daniël Meesters beide Bitgummole en het partuur Sjouke Beimers Bitgummole en Mark Pieter Goodijk Sexbierum. André cs. wist deze partij en de eerste prijs te winnen op een stand van 5-3 6-0. Er waren nog derde prijzen voor de parturen van Jari van Malsen Makkum en Jarno Feenstra Exmorra en Emiel Feenstra Bolsward en Jildert Wijbenga Arum. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Edgar van Wigcheren Berltsum en Thom Dijkstra Bitgummole. Zij wonnen de finale van partuur Otte Agra Leeuwarden en Stijn Vincken Spannum op een stand van 5-5 6-2. Uitslag: A Klasse Poulekaatsen 1e prijs: Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE & Rein Breuker LEEUWARDEN 2e prijs: Johan Sipma LIOESSENS & Pieter den Breejen ARUM B Klasse Winnaars- verliezersronde 1e prijs: André de Vries BITGUMMOLE & Daniel Meesters BITGUMMOLE 2e prijs: Mark Pieter Goodijk SEXBIERUM & Sjouke Beimers BITGUMMOLE 3e prijs: Emiel Feenstra BOLSWARD & Jildert Wijbenga ARUM 3e prijs: Jarno Feenstra EXMORRA & Jari van Malsen MAKKUM 1e prijs verliezersronde: Edgar van Wigcheren BERLTSUM & Thom Dijkstra BITGUMMOLE 2e prijs verliezersronde: Otte Algra LEEUWARDEN & Stijn Vincken SPANNUM