Hematon: goede zorg Antonius Ziekenhuis

Emmeloord -  Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord voldoet aan de eisen die de patiëntenvereniging Hematon stelt aan een goede behandeling van patiënten met bloed- of lymfklierkanker.

Dit is terug te vinden op de patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker, waar onlangs de nieuwste gegevens op geplaatst zijn. Hierdoor is voor alle patiënten inzichtelijk bij welke ziekenhuizen men voor deze zorg terecht kan. In het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord werken twee hematologen. Hematologie is het specialisme dat afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren bestudeert en behandelt. Hematologisch onderzoek richt zich met name op de cellen in bloed, beenmerg en de lymfklieren. De hematologiepatiënten in het Antonius Ziekenhuis worden na de diagnose besproken met een behandelteam, dat uit artsen en verpleegkundigen bestaat. Na het teamgesprek wordt met de patiënt goed de diagnose en het behandelplan doorgenomen. Bij elke patiënt wordt ook gekeken of psychosociale ondersteuning nodig is. En voor patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, is het hematologisch team zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De erkenning door Hematon is een bevestiging dat de patiëntenzorg voor bloed- of lymfklierkanker voldoet aan de kwaliteitscriteria van deze patiëntenvereniging.