KNKB Welpen te gast in Bolsward

BOLSWARD - Zowel de jongens als de meisjes KNKB welpen waren afgelopen zondag 7 augustus waren te gast in Bolsward. Hoewel de voorspellingen anders waren, werd toch bijna de gehele wedstrijd in een motregenbuitje afgewikkeld. Pas nadat de prijzen waren verdeeld brak de zon door. Gelukkig brachten de prachtige kransen veel blijde gezichten bij de deelnemers. 

Dames Poelstra en Van Straten winnen in Bolsward Bij de meisjes gaven zich zeventien deelneemsters op. Dat betekende negen parturen op de lijst, waarvan er maar liefst tien met een prijs naar huis gingen. Bij de meisjes ging de overwinning naar Elske van Straten uit Feinsum en Rianne Poelstra uit Winsum. Zij wonnen in een zeer eenzijdige finale van Inge Blanke (Bolsward) en Selma van der Wal (Menaam) met 5-2 en 6-0. De derde prijs ging naar Marije Tineke Bokma uit Stiens en Elbrich Kooistra uit Loënga. Zij verloren in de halve finale met 5-2 en 6-2 van partuur Blanke. De tweede prijs in de verliezersronde ging naar Marit Feenstra (Exmorra) en Marije Kuiper (Allingawier), die in de finale van de verliezersronde met 5-1 en 6-0 verloren van Manique Postma en Berber Rob (beiden Winsum). Kransen naar Exmorra en Nijland Bij de jongens stonden vijftien parturen op de lijst. De kransen ging dit keer naar Jurre Reitsma uit Exmorra en Jurjen van Dalfsen uit Nijland. Zij wonnen in een spannende finale met 5-4 en 6-0 van Jelvin Kaper (St.-Annaparochie) en Arjen Bauke Hofstra (Dronryp). In het laatste eerst op de winnende stand plaatste Jurre drie zitballen op rij, waarbij de laatste bal meteen het winnende punt was. In de eerste halve finale wonnen Jurre en Jurjen nipt met alles aan de hang van Brent Jesse van Beem (Dronryp) en Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl). Het laatste punt werd pas gemaakt toen de hele telegraaf al bezet was. In de tweede halve finale wonnen Kaper en Hofstra vrij gemakkelijk met 5-0 en 6-0 van Remco Post (Sexbierum) en Jelmer Postma (St.-Annaparochie). In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Douwe Faber (Pingjum) en Milan van der Weg (Wommels). Zij wonnen met 5-1 en 6-2 van Laas van Dalfsen (Nijland) en Jaimy Koel (Harlingen). Vermeldenswaardis  is, dat Jurjen van Dalfsen voor het eerst meedeed aan een KNKB-wedstrijd en meteen de eerste prijs won. Dat belooft nog wat voor de toekomst.