Partuur Monfils tweede tijdens Gouden Wilhelminapartij

MENAAM - De dames hoofdklas hadden zaterdag 13 augustus de kaatstas ingepakt om in Menaam de Gouden Wilhelminapartij te spelen. Een beperkte vrije formatie met acht partuur op de lijst. Ook Anne Monfils (Kimswerd), Nynke Sybrandy (Dearsum) en Marrit Zeinstra (Peins) deden mee. Zij werden tweede.

In de finale van deze editie van de Gouden Wilhelminapartij stond Anne Monfils met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra tegenover Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Iris van der Veen. Partuur Vellinga won met 3-5 6-6, waardoor partuur Monfils tweede werd. De derde prijs was voor Ilse Tuinenga (Berlikum), Sjoukje Visser (Damwald) en Manon Scheepstra (Franeker).