Peilschaalhuisje terug op dijk bij Hindeloopen

Hindeloopen - Het peilschaalhuisje in Hindeloopen is herbouwd dankzij de inzet van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen.

Op zaterdag 10 september wordt om 14.30 uur een informatiebord bij het Peilschaalgebouwtje worden onthuld. Een bijzonder detail hierbij is dat de herbouw gerealiseerd kon worden op de nog bestaande fundering van het afgebroken gebouwtje. Vanaf 1886 tot 1942 heeft er op de zeedijk bij Hindeloopen een Peilschaalhuisje gestaan. Hier werden tot de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 met een zelfregistrerende peilschrijver dagelijks de waterstanden van de voormalige Zuiderzee opgemeten. In het peilhuisje was een lange, verticale peilbuis aangebracht. Deze peilbuis was weer verbonden met een horizontale buis die in open verbinding met de Zuiderzee stond. Op het water in de peilbuis lag een vlotter die op en neer ging als gevolg van veranderingen in de waterstand door eb en vloed. De vlotter was via een metalen draad verbonden met een vlotterwiel. Deze zorgde voor overbrenging van de op- en neergaande beweging van de vlotter naar een schrijfstift op een papierrol. Via een opwindbare klok kon het meettijdstip ingesteld worden. Op deze wijze kon de peilschaalwaarnemer redelijk nauwkeurig de waterstand aflezen.