Primerapartij Bolsward succes voor alle deelnemers

Bolsward - Afgelopen woensdagavond 17 augustus stond de Primerapartij op het programma. Een kaatswed­strijd die werd gesponsord door Primera Bolsward.

Maar liefst 24 enthousiastelingen hadden zich opgegeven. Besloten werd dat er met drie verschillende lijsten zou worden gekaatst. De kaatsers waren allen naar sterkte ingedeeld, wat resulteerde in drie klassen. In iedere klasse kon individueel een krans en twee andere prijzen worden behaald. C-klasse In de C-klasse was het een spannende strijd. Na de eerste twee partijen waren er nog drie deelne­mers die al hun partijen hadden gewonnen (Eugene Rosenau, Clara Houtsma en Rudy Huitema). Twee verloren hun partij met 5-2 en bleven zo staan op veertien punten. Het was na een lange strijd dat Eugene Rosenau zijn partij wist te winnen. Dat gebeurde pas op de stand 5-5 en 6-6. On­danks de aanwezige duisternis wist de scheidsrechter te beoordelen dat de door de te­genstander opgeslagen bal buiten de lijnen viel. Uitslag:
  1. Eugene Rosenau 21 punten;
  2. Yeroen Wijnja 18 punten (13 tegen);
  3. Ryanne Reinsma 18 punten (16 tegen).
B-klasse Ook hier spanning ten top. Na twee omlopen waren er twee kaatsers die hun twee partijen hadden gewonnen en ook hetzelfde aantal eersten tegen hadden. Alles kwam dus aan op de laatste partij. Feikje Bouwhuis verloor haar partij, terwijl Roel Venema die van hem wist te winnen. Door dit re­sultaat wist Gert-Jan Jorna zich nog te wrikken tussen Roel en Feikje. Uitslag:
  1. Roel Venema 21 punten;
  2. Gert-Jan Jorna 19 punten;
  3. Feikje Bouwhuis 18 punten.
A-klasse Het waren Gijsbert Knol en Leon Bekema die na twee partijen de touwtjes in handen hadden. De kaarsjes waren al ontstoken en Leon moest tot het gaatje gaan, maar hij wist zijn partij met alles aan de hang naar zich toe te trekken. Gijsbert verloor zijn laatste partij met 5-5 en 6-4. Uitslag:
  1. Leon Bekema 21 punten;
  2. Gijsbert Knol 19 punten (11 tegen);
  3. Peter van Zuiden 19 punten (13 tegen).