Vijf dorpen vieren samen Open Monumentendag

Sneek - Op 10 september is het Open Monumentendag. De afgelopen jaren deden in Súdwest-Fryslân alleen Bolsward, Sneek, Workum en Woudsend mee. Vanaf dit jaar kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in Blauwhuis, Greonterp, Westhem, Wolsum en Abbega. Dat kan op zaterdag 10 én zondag 11 september. Deze dorpen organiseren met elkaar een Open Monumentendagweekend.

De kerk van Blauwhuis is gerestaureerd. ,,Wy woenen der graach wat reuring oan jaan, dat Iepen Monumintedei wie dêr in moai momint foar,” vertelt Sicco Rypma. Rypma is FNP-raadslid in de gemeente en één van de mensen die het gezamenlijke monumentenweekend van de vijf dorpen opzet.   Rypma voelde zich na de openstelling van de gerestaureerde Sint Vituskerk een toerist in eigen kerk. Hij had eerdernooit zo op de mooie glas-in-loodramen of teksten op de banken gelet. “Sa’n Monumintewykein is foar toeristen nijsgjirrich, mar foaral ek foar eigen ynwenners: je sjogge hoe ryk wy oan kultuerbinne.” De negentiende-eeuwse Rooms-Katholieke kerk, ontworpen door architect Pierre Cuypers,is rijk versierd met heiligenbeelden en past goed bij het landelijke thema van Open Monumentendag:‘Symbolen en Iconen’. Koster John Weel leidt de bezoekers rond tijdens het monumentenweekend. Boven in de toren heb je een prachtig uitzicht over de omgeving. Op zondagochtend 11 september om 9.30 uur kunnen bezoekers de symboliek beleven tijdens de mis, met koren en een fanfare erbij.   Greonterp heeft een klokkenstoel uit 1812. ,,Dy klokkestoel stiet op in terp en dêr hast in prachtich útsjoch.” In de klokkenstoel wordt een filmpje getoond van het Nationaal Landschap ZuidwestFryslân. Het monumentenweekend begint in Westhem al op vrijdagavond, met het nazomerconcert. Lokale artiesten als Johannes Rypma treden daar vanaf 20.00 uur op bij de Bartolomeuskerk uit 1708. In de kerk is zaterdag- en zondagmiddag een schilderijententoonstelling met werken van familie Kramer uit Bolsward. De kerktoren stamtuit de veertiende eeuw.   In Abbega is de Gertrudiskerk (1809) op zaterdagmiddag 10 september open voor publiek. Aan het meer staat een monumentaal gemaal. Dit is in 1927 gebouwd. De Pancratiuskerk (1870) in Wolsum is op de zaterdagmiddag open. Daar kunnen bezoekers  archeologische vondsten, zoals oude munten bekijken. Op www.blauhus.nlstaat het actuele programma. Mooiweertip: er is een netwerk van fietspaden en wandelroutes om alle dorpen te bereiken.