Platform Bolsward (deel 2): ‘Ik ben een echte doener’

Bolsward - Begin oktober gaat Platform Bolsward zich presenteren aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is.

BOLSWARD - Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen. Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen en een coördinerende rol vervullen. Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het platform, dat vervolgens betrokken partijen aan tafel gaat uitnodigen. Het Platform is tot stand gekomen tijdens een aantal sessies waarbij de aanwezigen konden aangeven wie zij een geschikte kandidaat vonden voor een bepaalde thematiek. Deze week stelt zich aan u voor: Debby Nota Debby Nota is 44 jaar en geboren en getogen in Bolsward. Ze woont samen met haar partner en dochter. Na het behalen van haar HBO-V kwam al snel haar ondernemersbloed naar boven en heeft ze nog een studie Management en Bedrijfskunde gevolgd. Samen met een compagnon heeft Nota uit onvrede over de bestaande zorg, thuiszorgorganisatie Zorgmaatwerk opgericht. Een organisatie voor mensen met psychiatrische problematiek die vanaf de start meteen een grote groei liet zien. Na een intensieve periode waarin ze veel geleerd heeft, maar ook het gevoel kreeg vooral bezig te zijn met wetgeving en bureaucratie, heeft ze besloten om haar aandelen te verkopen aan haar compagnon. Nu is ze directeur/eigenaar van Bos en Meerzicht, een kleinschalige particuliere zorgvoorziening voor ouderen waar ze haar ei en kwaliteiten goed kwijt kan. Binnen het Platvorm zal Nota zich vooral richten op het thema wonen en zorg. ,, Ik ben iemand die werkt vanuit een sterke visie en een echte doener. Ik houd niet van stagnatie en wil mensen in beweging krijgen. Men moet van mij dus niet verwachten dat ik als loopjongen ga fungeren voor de gemeente en me in oude dossiers ga storten. Wel wil ik met mijn kennis en ervaring in de zorg, mensen en organisaties verbinden en als katalysator fungeren. Ik vind burgerparticipatie heel belangrijk, dat heeft mede te maken met mijn socialistische achtergrond. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat de merknaam Bolsward sterker wordt gemaakt en daarbij kan het Platform een mooie rol spelen. Wel moeten we er met elkaar om denken dat Bolsward authentiek blijft, een stad waarop we als inwoners trots zijn. Ik wil daar graag mijn steentje aan bij dragen, maar ook wil ik resultaten zien. Niet alleen kakelen, maar ook eieren rapen." Petra de Wijn. Deel 1 van de 7-delige serie is hier terug te lezen.