Platform Bolsward (deel 1): 'Investeren in marketing'

Bolsward - Begin oktober gaat Platform Bolsward zich presenteren aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is. Morgen in de krant deel 2, vandaag is deel 1 nog eens online terug te lezen.

BOLSWARD - Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen.  Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen en een coördinerende rol vervullen. Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het platform, dat vervolgens betrokken partijen aan tafel gaat uitnodigen. Het Platform is tot stand gekomen tijdens een aantal sessies waarbij de aanwezigen konden aangeven wie zij een geschikte kandidaat vonden voor een bepaalde themathiek. Deze week stelt zich aan u voor: Gaby Broekhuijsen Gaby Broekhuijsen is 43 jaar en woont sinds 1999 in Friesland. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Broekhuijsen heeft Economie gestudeerd aan de VU in Amsterdam en is nu werkzaam als directeur bij Parc Estate. Van 2006 tot 2014 is hij raadslid geweest in de gemeente Wûnseradiel en de gemeente Sûdwest Fryslân en had hij ruimtelijke ordening en economie in zijn portefeuille zitten. Binnen het Platform zal Broekhuijsen zich dan ook vooral bezig houden met economische zaken op verschillende terreinen. ,,Ik hoop dat het Platform Bolsward weer haar zelfvertrouwen mee kan helpen teruggeven. Wat mij betreft doen we het als Platform goed wanneer we een voorstel als hamerstuk op de politieke agenda krijgen. Dat betekent namelijk dat er draagvlak voor is onder de inwoners. Na de herindeling is er vooral veel negativiteit ontstaan en een 'Calimero' gevoel ten opzichte van Sneek. Er wordt in Bolsward al veel gedaan door de ondernemers en de  Stichtingen doen goed werk. Ik vind het belangrijk dat we nu extra gaan investeren in marketing,  een eigen identiteit voor deze prachtige stad en haar beter op de kaart gaan zetten. Bolsward heeft niet eens een eigen website! Ook wordt het tijd dat zaken die zijn blijven liggen of sudderen na de herindeling, zoals de bestemming van het stadhuis en upgraden van het toerisme, nu eens echt goed worden aangepakt. Er wordt al jaren gepraat over verhuizing van de musea en bibliotheek naar het stadhuis, er zijn plannen gemaakt maar er is tot nu toe nog niets uitgevoerd. Werk aan de winkel dus!" Petra de Wijn.