COLUMN | Massale kinderroof

Bolsward - Het waren twee artsen van de organisatie “The Flying Doctors” uit Australië. Ze waren op vakantie in ons land. En ze kwamen ook even bij ons in Bolsward langs. Ze vertelden ons dat de inzet van bovengenoemde organisatie hoofdzakelijk is gericht op de afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking van Australië. En ze zeiden ons: ”In opdracht van de regering zijn in vroeger jaren de kinderen bij de oude stammen vandaan geroofd. Het heeft plaatsgevonden in de vorige eeuw.

Gedurende een periode van ongeveer 70 jaar. Het betrof ongeveer 100.000 kinderen. Ze zijn toen gewoon uit de gezinnen weggeplukt”. De geschiedenis van deze kinderroof was ons bekend. Maar wij wisten niet dat deze van een zó grote omvang was geweest en dat deze zó erg lang had geduurd. En nu, al gauw vijf generaties later, zijn de mensen van die oude stammen uit Australië er nog steeds niet overheen. Door die ervaring heerst er nú nog steeds veel apathie en rancune onder deze mensen. Ze worden in bepaalde gevallen zelfs met hoge hekken van de andere inwoners van Australië afgeschermd. Deze oude volken zijn door de problemen zwaar getraumatiseerd en aan de alcohol verslaafd geraakt. De organisatie van “The Flying Doctors” spant zich in om bij deze mensen, door het aanbieden van medische zorg, weer wat “goodwill” te kweken. Dat is zeker nodig na die hartverscheurende ervaring van hun voorouders. Er straalde van deze beide artsen gelukkig veel menslievendheid af, maar ook plaatsvervangende schaamte voor deze ongekende wreedheid van hun volk. Jelle Ybema.