Ruime deelname laatste jeugdledenpartij KV Exmorra

Exmorra - De laatste jeugdledenpartij van KV Exmorra werd op vrijdag verkaatst.  Maar liefst 40 kinderen stonden op de lijst. Vrijwilligers hadden 10 perken klaar gelegd  om vanaf 16.00 alle wedstrijden vlot te kunnen doorlopen.

In de A-klasse werd met een lijst van 8 partuur gespeeld. Het partuur van Christiaan Stremler en Lieke Steigenga behaalde de finale en moest het opnemen tegen Marten Leijenaar en Jeljer Abma. Op de stand van 5-2 6-2 pakten Christiaan en Lieke de kransen. En was er een tweede prijs voor Marten en Jeljer. In de B-klasse werd ook met een lijst van 8 partuur gespeeld. Hier werd de finale gespeeld tussen Marit Feenstra en Anna Tolsma tegen Marije Kuiper en Kyano van Swinden Koopmans. Marit en Anna waren echt wat sterker en pakten de laatste kransen van het jaar op 5-2 6-4. De de tweede prijs was voor Marije en Kyano. In de C-klasse werd gekaatst in een poule van 4. Na drie partijen te hebben gespeeld moest er serieus geteld worden en bleken Lieke Ettema en Welmoed Steigenga met 19 eersten de besten. Voor beide dames de eerste krans ooit. De tweede prijs werd met 1 punt minder gewonnen door Doutsen Feenstra en Kjelt Elgersma. De prijswinnaars: A-klasse: winnaarsronde: 1. Christaan Stremler en Lieke Steigenga 2. Marten Leijenaar en Jeljer Abma A-klasse herkansing: 1. Jarno Feenstra en Hilde Stremler 2. Hendrik Kuiper en Ingmar Elgersma B-klasse winnaarsronde: 1. Marit Feenstra en Anna Tolsma 2. Marije Kuiper en Kyano van Swinden Koopmans B-klasse herkansing: 1. Redmer Abma en Else Salverda 2. Mari-Ann Tolsma en Felker Elgersma C-klasse: 1. Lieke Ettema en Welmoed Steigenga 2. Kjelt Elgersma en Doutsen Feenstra