Digi-Taalhuis: spreekuur voor laaggeletterden

Workum - Het Digi-Taalhuis in de bibliotheken van Workum en Bolsward openen volgende week hun deuren.

Vanaf maandag 12 september kunnen mensen die moeite hebben met lezen of schrijven, rekenen of met de computer werken, terecht in het Digi-Taalhuis. Het spreekuur is van 14.00 tot 16.30 uur. Via speciale oefenprogramma’s en met behulp van getrainde medewerkers, kunnen laaggeletterden zich ontwikkelen. Wie niet goed kan lezen of schrijven, moeite heeft met rekenen of niet met de computer kan werken, kan veel problemen ondervinden in het dagelijks leven. Lezen is belangrijk, vaak zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld op het werk om instructies of bijsluiters te lezen. Steeds vaker zijn lezen en digitale vaardigheden gecombineerd nodig. Bijvoorbeeld om een aanvraag in te dienen of een betaling of bestelling te doen via internet. Het Digi-Taalhuis biedt de mogelijkheid deze vaardigheden te verbeteren. In Friesland is circa 13% van de volwassenen laaggeletterd en circa 18% digibeet. Twee van de drie laaggeletterden zijn van autochtone afkomst. Onder bijstandsgerechtigden is 40% laaggeletterd. De gevolgen zijn groot: laaggeletterdheid is een belemmering om deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. En om zelfredzaam te zijn. Signaleren en bespreekbaar maken helpt. Met de ingebruikname van het Digi-Taalhuis in Workum en Bolsward kunnen belangstellenden straks, samen met Sneek, elke dag in een bibliotheek terecht voor hulp.