Open Monumentendag in Bolsward

Bolsward - Zaterdag 10 september 2016 is het weer Open Monumentendag, waarbij een elftal locaties vrij toegankelijk zijn. Het thema is ICONEN en SYMBOLEN.

De deelnemers in willekeurige volgorde zijn: Stadhuis Bolsward (dit keer is ook de zolder van het stadhuis te bezichtigen), Martinikerk, Broerekerk, Elgersmahuis, Sint. Francisuskerk, Het Weeshuis, Doopsgezind kerk, Sint Anthonygasthuis, Titus Brandsma Museum, Gysbert Japicxhus en de Rondvaartboot Bolsward vaart door de grachten. De locaties zijn open van 10.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van het Stadhuis deze is open van 13.00 tot 17.00 uur (in verband met een huwelijk). De afvaarten van de rondvaartboot zijn: 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Bij alle locaties die open zijn of meedoen hangt de vlag uit. Open Monumentendag wordt weer georganiseerd door de Stichting Bolswards Historie (SBH), met financiële steun van de gemeente Súdwest-Fryslân. Bolsward biedt naast de opengestelde monumenten vele fraaie gevels in de oude beschermde binnenstad,zoals de gerestaureerde gevel van het pand Achter de Smeden 2. De oorspronkelijke onderpui is door de familie Bekema -de eigenaren- in nauwe samenwerking met SBH dit voorjaar in oude staat teruggebracht, in het pand is nu de delicatessenzaak ‘Lekker1890’ gevestigd.