Schakers Westergoo nemen weer plaats achter de borden

Bolsward - De schakers van Westergoo zijn dinsdag het 131ste seizoen ingegaan. Traditiegetrouw deden ze dat met een algemene ledenvergadering.

Het belangrijkste besluit: de schakers zullen elkaar aanspreken op de rust in de speelzaal. Volgens sommige leden is het namelijk regelmatig te rumoerig in het bovenzaaltje van Het Convent en dat komt de concentratie en dus het spelniveau van de leden niet ten goede. Het ‘ Stilte heren!’ zal derhalve wat vaker en wat strenger klinken. Ook ten aanzien van de te houden wedstrijden werden kloeke besluiten genomen. De vorig jaar ingestelde lentecompetitie werd wegens gebrek aan animo ten grave gedragen. De Westergooers zullen elkaar tot halverwege april 2017 in één competitie bekampen en de winnaar mag zich clubkampioen noemen. Jan Nota zal zijn titel verdedigen, maar de concurrentie ligt op de loer. Omdat het eerste achttal vorig jaar glansrijk kampioen werd, moet het vlaggenschip van Westergoo dit jaar weer acteren op het hoogste provinciale niveau. Een zware opgave omdat er liefst twee teams uit de landelijke competitie zijn gedegradeerd. Het wordt knokken voor lijfsbehoud, zo merkte Gerrit Stornebrink, die overigens weer voor een periode van vier jaar werd herkozen tot voorzitter, op. De hamer is bij hem in vertrouwde handen, zo oordeelde de ledenvergadering. Vier leden van Westergoo gaan dit jaar weer schaaklessen verzorgen op de RK basisschool Sint Martinus. En wel op de woensdag en de vrijdag. Door de jeugd te onderwijzen hoopt men op den duur de schaaksport voor Bolsward te behouden. Uiteraard staat de club ook open voor de wat ouderen. 'Kom gerust een paar dinsdagavonden vrijblijvend de sfeer proeven', aldus de oproep van de voorzitter.