Themabijeenkomsten Femuza

Sneek - Femuza organiseert op 21 en 24 september in Sneek en Bolsward wee themabijeenkomsten die mogelijk worden gemaakt door de Gemeente Súdwest-Fryslân. Femuza is de federatie van muziek en zang in deze gemeente, maar de bijeenkomsten zijn toegankelijk voor het hele culturele veld in de gemeente.

Op 21 september gaat de bijeenkomst over het European Youth Music Festival 2018. Dit festival wordt georganiseerd onder de vlag van Leeuwarden 2018 onder de naam “At the Watergate”. Tijdens de bijeenkomst zal de organisatie, Cultuur Kwartier Sneek, het culturele veld in de Gemeente Súdwest-Fryslân informeren over het festival en op welke wijze verenigingen en Femuza betrokken kunnen worden bij het project. Ook is er ruimte om ideeën aan te dragen die kunnen worden meegenomen in het project. Op 24 september organiseert Femuza een bijeenkomst in Bolsward. Thema van deze bijeenkomst is “Jeugdwerving en –beleid”. Sprekers zijn Ivo Kouwenhoven en Leerorkest Groningen / Frysk Leerokest. Ivo Kouwenhoven gaat het met name hebben over de do’s-and-don’ts om te komen tot een goed jeugdbeleid. Leerorkest Groningen / Frysk Leerorkest bespreekt de mogelijkheden die er zijn om verenigingen en scholen te ondersteunen met binnenschools/buitenschools muziekaanbod en het belang van samenwerken met verschillende partners of organisatie in de directe omgeving. 21 september: KH2018 & At the Watergate, 19.30 – 20.30 uur, Theater Sneek; 24 september: Jeugdwerving en –beleid, 9.30 – 12.00 uur, Het Convent Bolsward.