Voorleesproject Bolsward zoekt coördinator

Bolsward - In navolging van Sneek wil Humanitas, in samenwerking met de bibliotheek, ook in Bolsward starten met een Voorleesproject.

Essentieel daarvoor is het vinden van een coördinator. De taak van de coördinator is dat hij of zij de intakegesprekken bij de gezinnen doet, voorlezers werft, gezinnen en voorlezers koppelt en het contact met de voorlezers en de verschillende instanties onderhoudt. Hij of zij is een steun voor de voorleesvrijwilliger en de bindende kracht achter het project. Het Voorleesproject van Humanitas in Sneek loopt al een aantal jaren erg goed. Dit project is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 2 en 10 jaar. Eens in de week komt de voorlezer bij het kind thuis om de woordenschat en taalvaardigheid te ondersteunen. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek en vluchtelingenwerk. Ook de basisscholen en logopedisten spelen een rol bij de aanmelding van gezinnen. Om het project in Bolsward op te zetten kan deze coördinator de eerste tijd ‘meelopen’ met de coördinatoren in Sneek. Belangstellenden kunnen zich melden bij Marian Plat, Coördinator Voorleesproject in Sneek. Telefoon: 0515-574631.