Honderddertig vrijwilligers op honderdtachtig posten: ‘De puzzel is gelegd’

Bolsward - Zo’n honderddertig vrijwilligers staan gedurende drie dagen klaar om het programma in Bolsward in goede banen te leiden tijdens en voorafgaand aan de openingsetappe van de Eneco Tour.

,,Er zijn in totaal bijna honderdtachtig posten”, laat coördinator Edwin Stevens weten. ,,We hebben de posten onderverdeeld in zones en per zone het juiste aantal mensen op de juiste plaats gezet. Sommigen hebben daarbij een dubbelfunctie. Het is een hele puzzel, maar elk stukje is gelegd.” De lokale organisatie kan putten uit een grote groep vrijwilligers die tijdens de pinksterdagen ook vaak actief is bij de Fietselfstedentocht en die vorig jaar heeft meegeholpen bij de Eneco Tour. ,,Zo’n zeventig tot tachtig procent van de mensen die vorig jaar meehielpen gaf aan dit jaar wel weer te willen helpen. De rest van die groep wil wel graag, maar velen moeten werken.” De sfeer in Bolsward komt er al goed in, merkt Stevens: ,,Het leeft enorm in de stad. We zijn trots dat we dit evenement weer mogen organiseren.” Alle vrijwilligers zijn twee weken voor de het Enecoweekend uitgebreid geïnstrueerd in Hotel De Wijnberg in Bolsward. Daar werd door middel van een Powerpointpresentatie uitgelegd wat er allemaal te doen is rondom de openingsetappe en tijdens het weekend voorafgaand aan de wedstrijd. Naderhand kregen alle aanwezigen instructies mee over wat er van hen verwacht wordt.