De vrijwilliger | Betrokken jongeling

Bolsward -  Iedere week wordt in deze krant een vrijwilliger uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week is dat Jeffry Frikken van C.M.V. Oranje uit Bolsward.

Met zijn twintig jaar is Jeffry Frikken betrekkelijk jong voor een bestuurslid. Toch bekleedt hij die functie al ruim drie jaar bij Christelijke Muziekvereniging Oranje uit Bolsward. Naast de bestuurlijke kant neemt Jeffry ook veel communicatieve werkzaamheden voor zijn rekening: ,,Ik schrijf persberichten en ik controleer de teksten op de website en van officiële documenten”, zo laat hij weten. Daarnaast zit hij, samen met Ronald Oostra, in de redactie van Oranje Echo, een nieuwsbrief die eens per kwartaal uitkomt en wordt verspreid onder de leden. Jeffry is sinds zijn tiende lid van de vereniging, die uit drie afdelingen bestaat: de fanfare, een malletband en de majorettes. De bestuurder leerde aanvankelijk de basis slagwerktechnieken, maar speelt inmiddels meerdere melodische instrumenten. Bovendien maakt hij zowel deel uit van de fanfare als van de malletband. ,,Er zijn maar twee in de vereniging die zo gek zijn om dat te doen”, zegt hij lachend. Het tekent de betrokkenheid van de jongeling bij de vereniging. Zijn studie Journalistiek op het Windesheim in Zwolle komt -uiteraard- goed van pas bij het schrijven van teksten, maar één van de redenen om niet naar Zwolle te verhuizen en in Bolsward te blijven is Oranje, zo vertelt hij. ,,Het is leuk om te doen. Voor sommigen is het echt een crime om iets op papier te krijgen. Voor mij gaat dat iets makkelijker. En ik vind dat je je steentje moet bijdragen aan de vereniging. Die kan niet bestaan als iedereen na elk concert zijn koffer pakt en naar huis gaat en verder niks doet. Daarnaast leer ik er veel van.” Dat traject begon dus op zijn zeventiende, toen hij gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van de malletband. ,,Er ging iemand uit en ze vroegen mij of ik die functie wilde opvullen. Ik twijfelde eerste even hoe het zat qua tijd, maar ‘dat zien we dan wel weer’, dacht ik later”. De drie afdelingen van Oranje hadden destijds nog allemaal een eigen bestuur, daar waar nu sinds anderhalf jaar één algemeen bestuur geldt voor de gehele muziekvereniging. ,,Om de communicatie te verbeteren. De lijntjes zijn nu korter”, klinkt de logische uitleg. Naast de dagelijkse zaken en het pr-gedeelte, is Jeffry ook verantwoordelijk voor de uniformen en beheert hij de ‘bibliotheek’. In die bieb liggen zo’n duizend muziekstukken die, desgevraagd, opgezocht moeten worden voor een bepaald concert. Naderhand dienen ze weer netjes gearchiveerd te worden. Over de uniformen: ,,Ik zorg er voor dat iedereen de juiste onderdelen heeft zodat we ons goed kunnen presenteren.” Yme Gietema. OPROEP: Kent u ook iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Mail dan naar bol@ndcmediagroep.nl.