Speeddaten met Platform Bolsward

Bolsward -  De afgelopen weken was via deze website en in het Bolswards Nieuwsblad te lezen wie de leden van Platform Bolsward zijn en wat hun functie is. Komende zaterdag (1 oktober) presenteren zij zich aan de inwoners van Bolsward.

Dit gaan de zes aanwezige Platformleden doen volgens de zogenaamde 'speeddate' methode. Een actieve en bondige methode om gesprekken te voeren over relevante onderwerpen en thema's die leven in Bolsward. Inwoners kunnen binnenlopen in de Vierschaar van het stadhuis van 16.00 tot 18.00 uur en daar in gesprek gaan met de Platformleden. Met deze werkwijze wil het Platform inwoners informeren maar ook zelf inventariseren welke ideeën en meningen er leven onder de inwoners. Daarnaast is er tijdens de presentatie de mogelijkheid om te netwerken en contacten te leggen. Behalve de zes Platformleden, Jan Rodenhuis, Sjoerd IJdema, Debby Nota, Jan van der Feen , Gaby Broekhuijsen en Daniel Nauta, zullen er ook gastsprekers aanwezig zijn. De thema's die onder andere besproken worden zijn de herinrichting van de binnenstad, het busstation, 11 Fountains, het Platform zelf en Sporthart Bolsward. De toegang is gratis en er staat een hapje en een drankje klaar voor de deelnemers en bezoekers. Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen. Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen en een coördinerende rol vervullen. Het Platform is tot stand gekomen tijdens een aantal sessies waarbij de aanwezigen konden aangeven wie zij een geschikte kandidaat vonden voor een bepaalde thematiek. Meer informatie over Platform Bolsward is te vinden op www.platformbolsward.nl. Petra de Wijn.