Geen huisartsenpost Koudum

Koudum -  Begin van dit jaar is er gestart met een pilot om een huisartsenpost in Koudum te realiseren voor het gebied Zuid West Friesland. De proefperiode liep tot en met september.

Aanleiding was het toenemende aantal huisartspraktijken dat is aangesloten bij Dokterswacht Friesland in gebieden die verder van de bestaande huisartsenposten af liggen. De dichtstbijzijnde huisartsenposten voor deze regio zijn die in Sneek en in Heerenveen. Dokterswacht Friesland heeft na grondige analyse van de statistische gegevens en de ervaringen van de huisartsen besloten om de tijdelijke huisartsenpost in Koudum per maandag 3 oktober te stoppen. Dit omdat bij spoedeisende huisartsenzorg het overgrote deel van de patiënten toch liever naar de huisartsenpost gaat bij het ziekenhuis. Dit zijn de zogenaamde spoedpleinen bij het ziekenhuis in Sneek en bij het ziekenhuis in Heerenveen. Dit betekent dat er geen huisartsenpost in Koudum komt. Bij deze oplossing is zorgvuldig rekening gehouden met de patiëntveiligheid.