Volop discussie in stadhuis bij presentatie Platform Bolsward

BOLSWARD - Platform Bolsward presenteerde zich zaterdag in het stadhuis van Bolsward aan de inwoners. Door middel van zogenaamde ‘speeddates’ werden diverse onderwerpen besproken en bediscussieerd.

Klokslag vier uur luidt de bel voor de eerste keer in het stadhuis in Bolsward. Debby Nota, één van de leden van Platform Bolsward, heet de bezoekers welkom bij de lancering van het platform. Ze legt uit wat ze deze middag kunnen verwachten. In de verschillende ruimtes in het stadhuis worden diverse thema's besproken. Zo dient de raadszaal als discussieruimte voor het nieuwe stadhuis en wordt in de commissiekamers onder andere gesproken over het busstation, sporthart Bolsward en de binnenstad. Het zijn uiteenlopende thema's die allen van invloed zijn op Bolsward. De middag is informatief en informeel en bezoekers hebben de ruimte om hun ideeën en zorgen -toch ook vaak het geval- aan te dragen. Na acht minuten klinkt diezelfde bel weer en wordt er doorgeschoven naar een nieuw onderwerp. Dat levert soms enige chaotische situaties op, maar op deze manier kan iedereen terecht bij het onderwerp dat hem of haar aangaat. De kleine tien minuten dat er gediscussieerd wordt over de binnenstad, leert dat aanwezigen graag minder auto's door het centrum zien rijden. De termen 'autoluw' en 'autovrij' worden vaak genoemd om het centrum voor fietsers en wandelaars aantrekkelijker te maken. Of een zogenaamde 'shared space', zoals op de Oosterdijk in Sneek het geval is. Automobilisten laten het daar wel na om op zaterdagmiddag over het drukke zebrapad te rijden, wordt er gezegd, maar op maandagmorgen -bijvoorbeeld- is het een stuk rustiger qua 'winkelverkeer' en kan deze weg prima gebruikt worden door automobilisten. ,,De fietsers en voetgangers moeten de ruimte krijgen als ze die nodig hebben", zegt één van de aanwezigen. Alle tips worden genoteerd op post-its en betrokkenen kunnen na afloop zelf hun wensen achterlaten. Voorts wordt duidelijk dat het laatste woord nog niet is gesproken over de locatie van het nieuwe busstation. Het plan is om deze aan te leggen aan de Twibaksdyk, maar daar is succesvol bezwaar tegen aangetekend. De zaak ligt nu bij de Raad van State. Tot die tijd ligt de aanleg van een nieuw busstation stil. Yme Gietema.