De Vrijwilliger | ‘Ik ga geen vraag uit de weg’

Bolsward -  Iedere week wordt in deze krant een vrijwilliger uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week is dat Hilbrand Bonthuis uit Bolsward.

Leerlingen kunnen anoniem drie vragen op een papiertje schrijven, die gaan een grabbelton in en willekeurig wordt een vraag beantwoord; dat is de strategie die gastspreker en oud-leerling Hilbrand Bonthuis hanteert als hij langskomt op het Marne College. Hij geeft daar voorlichting over LHBTI-issues (lesbisch, homo, bi, transgender en in dubio) aan tweedeklassers tijdens een les levensbeschouwing. ,,Ik ga geen vraag uit de weg”, vertelt hij als ervaringsdeskundige. Zo doet hij de vraag of hij wel eens in elkaar geslagen is lachend af, gezien zijn vrij imposante voorkomen, en verbaast hij de leerlingen als hij zo de opstelling van FC Barcelona uit zijn mouw schudt. De reden dat de Bolswarder contact zocht met het Marne College is zijn groeiende onvrede: ,,In de samenleving is LHBTI vaak geen issue meer, helaas is er voor de jongeren met LHBTI-gevoelens in 25 jaar weinig veranderd.” Bonthuis ondersteunt dit met vrij schokkende cijfers : de helft van de jongeren met LHBTI-gevoelens overweegt suïcide. Die cijfers waren voor hem aanleiding om actie te ondernemen. Bonthuis spreekt over een ‘verruwende maatschappij’ en ziet ‘een dun laagje acceptatie’. Dat moet anders, zo vindt hij. ,,Het is belangrijk dat juist deze jongeren erkend worden. Soms lijkt het net of LHBTI-ers alleen bestaan als ze uit de kast zijn gekomen. Meer aandacht voor genderidentiteit en seksuele diversiteit in de lessen en de veiligheid van LHBTI-scholieren op school vergroten.” Het liefst zou Bonthuis nog veel meer doen op het Marne College en andere scholen. ,,Een onveilig schoolklimaat is de belangrijkste indicatie voor suïcide gedachten onder LHBTI-scholieren”, zo laat hij weten. ,,Scholen hebben voorlichting op hun bordje gekregen vanuit de politiek, maar worden niet of nauwelijks ondersteund. Daarom is er nog veel werk te doen. Ik hoop meer klassen te kunnen voorlichten en in gesprek te gaan met leerkrachten en bestuur om de handelingsbekwaamheid te vergroten en LHBTI-veiligheid in het beleid van de school vast te leggen.” Ook hoopt Bonthuis een rol te kunnen vervullen in lokaal beleid: ,,Ik wil graag in gesprek de gemeente om mijn bijdrage te leveren in het nieuwe LHBTI-veiligheidsbeleid dat Súdwest-Fryslân als regenbooggemeente voorstaat. Helaas heeft een eerste poging daartoe nog niet geleid tot een gesprek.” Naast de voorlichtingen werkt Bonthuis aan een voorstelling over dit onderwerp. ,,Ik heb op Facebook gepeild of hier belangstelling voor was en dat bleek het geval. Ik ga deze maand try-outen. Het wordt: Grappig, informatief en confronterend. Ik ga er met gestrekt been in”, zo laat hij weten. Naast de voorlichting op het Marne College doet Hilbrand als geboren en getogen Bolswarder nog heel iets anders. Hij geeft vanuit het Gysbert Japicxhûs als stadsgids rondleidingen door zijn geboortestad. ,,Het is leuk om samen met toeristen met een nieuwe blik naar je eigen stad te kijken. Ook voor (oud-)Bolswarders is het leuk om toerist in eigen stad te zijn.” Yme Gietema. OPROEP: Kent u ook iemand die in aanmerking komt voor deze rubriek? Mail dan naar bol@ndcmediagroep.nl.