Bolletongersdei 2016 van start

Bolsward - Bolletongersdei 2016 is van start. Rond 09.00 uur werd het vee de Nieuwmarkt opgedreven en hebben de standhouders hun laatste koopwaar tentoongesteld. Naast dikbillen en jong vee, staat de Nieuwmarkt vol met agrarische machines en andere landbouwvoertuigen. 

Nieuw dit jaar is het 'Boer meets burger'; een praat- en discussieprogramma voor burger én boer. Sprekers zijn onder andere Jouke op de Hoek (Wons) en Bote de Boer (Tjerkwerd), twee boeren met verschillende doch succesvolle visies, en Koos Elzinga, directeur van de Bolswarder zuivelreus Hochwald. Het 'café' is open vanaf 12.15. De locatie is eveneens de Nieuwmarkt. Het volledige programma is te vinden op www.bolletongersdei.nl