Terugblik Bolletongersdei 2016

Bolsward - Bolletongersdei 2016: de Nieuwmarkt stond vol met vee, agrarische machines en op het ‘Beleefplein’ was voldoende te zien voor jong en oud.

‘Gereserveerd voor arts’ en ‘vergunninghouders’, valt op het verkeersbord aan het eind van de Nieuwmarkt te lezen. Dat was donderdag even anders. Op de plaats waar normaal gesproken de auto’s van de huisartsen staan, worden nu rond 9 uur ‘s ochtends een aantal vleeskoeien van Herman Kruiper uit Sint Nicolaasga de markt opgedreven. Bolletongersdei was ‘los’. Links van de levende pronkstukken staan vele agrarische machines en landbouwvoertuigen. Nieuw dit jaar is het ‘Boer meets burger’; een praat- en discussieprogramma voor burger én boer. Sprekers zijn onder andere Jouke op de Hoek (Wons) en Bote de Boer (Tjerkwerd), twee boeren met verschillende doch succesvolle visies, en Koos Elzinga, directeur van de Bolswarder zuivelreus Hochwald. Zij gaan in discussie over veel voorkomende vraagstukken in hun sector. Dat was ‘hartstikke leuk en interessant’ en er was ‘aardig wat publiek’, zo laat Niels Engelmoer van de organisatie weten. ,,We hadden goede sprekers. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, vult hij aan. Behalve het discussiecafé, is ook het ‘Open Bolswards kampioenschap kunstkoemelken’, een nieuw onderdeel op het programma. Deze eer gaat naar Kay Sinnema, die 300 gram melkt in een minuut tijd. Voor de dagjesmensen die niet direct geïnteresseerd zijn in de agrarische sector (gehoord: ,,wat stinken die beesten”) is er de druk bezette jaarmarkt. Deze loopt vanaf de Blauwpoortsbrug tot aan de Snekerpoort en trekt vele bezoekers. Dit alles onder het genot van een heerlijk oktoberzonnetje. Engelmoer en Ane Norder, eveneens van de organisatie, kijken tevreden terug op Bolletongersdei: ..Het was een prachtige dag. We hebben de doelgroep (boeren) goed weten te bereiken en de bezoekers kwamen niet alleen uit Bolsward, maar ook van ver daarbuiten. Daarnaast was het langer druk dan vorig jaar.” Een grote smet op het succes, zoals Norder het noemt, is de aanwezigheid van twee mensen van de Algemene Inspectiedienst (AID). Zij controleren namens het Ministerie van Landbouw of ‘de regels’ wel goed nageleefd worden. En die regels worden steeds strenger. Voor Kruiper met zijn dikbillen is de lol er daardoor wel van af. Hij komt niet weer naar Bolsward, zo liet hij weten. Het steekt Norder dat ze worden gedwarsboomd door steeds strengere reglementen ,,Je probeert er alles aan te doen om Bolletongersdei op te krikken en dan word je op deze manier dwarsgezeten. Voor de mensen die zich hiervoor inspannen is dat een enorme domper.” Toch overheerst het positivisme bij Norder. ,,Over het algemeen zijn we geweldig tevreden. De nieuwe onderdelen van het programma zijn goed aangeslagen. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar we kijken terug op een fantastische dag.” Yme Gietema.