Grenzen verleggen op Marne College

Bolsward -  Op het Marne College in Bolsward vond donderdag een conferentie plaats over internationalisering in het onderwijs en de samenwerking met lokale politie en bedrijfsleven daarbij.

De vlag van de Europese Unie hangt in top bij het Marne College op donderdag 8 oktober en iedereen die de school binnenloopt wordt in vier talen welkom geheten door middel van bestickering op de ramen. De school kijkt graag over de grens, waar die dan ook ligt. Donderdag organiseerde het Marne College de conferentie ‘internationaliseren@home’, een bijeenkomt over internationaliseren vanuit de eigen regio en wat dit voor het onderwijs kan betekenen. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met lokale politiek, het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Sander de Rouwe opent als gastspreker de middag. Hij vervult hierbij een dubbelfunctie, namelijk die van gedupeerde van de provincie Fryslân en oud-leerling van het Marne College. Het jasje gaat dan ook uit als hij staat te vertellen op zijn voormalige school in ‘zijn’ Bolsward. De Rouwe komt met een anekdote over de Friese koningen Verritus en Malori, die afgebeeld staan op een schilderij in de Statenzaal in Leeuwarden. Over hoe zij hun grenzen durfden te verleggen in de tijd van de Romeinse keizer Nero. Ze hadden een conflict met deze machtige man, maar in plaats van zich hier bij neer te leggen, trokken de twee naar Rome om er over te praten. Internationalisering, ongeveer 50 jaar na Christus. Na het openingswoord van De Rouwe, die verder vertelde dat hij zelf ook een grens over ‘geduwd’ moest worden voordat hij in de politiek belandde, vonden er diverse workshops plaats. Met Jouke de Vries (Campus Fryslân), Kees Siderius (IVN), Han Mulder (RentexFloron) en Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) werd gesproken over essentiële bouwstenen voor internationalisering op regionaal niveau. Het onderwijs is hiervoor het fundament van en voor de toekomst, zo verwoordde gastspreker Freddy Weima (EP-Nuffic en eveneens oud-leerling) het treffend aan het slot van de bijeenkomst. Voor het voortgezet onderwijs is een belangrijke rol weggelegd en getuige haar quote ‘Vergroot je wereld!’ is het Marne College ambitieus en een voortrekker op dit terrein. Vanuit de regionale politiek en het bedrijfsleven in Friesland is men bereid deze ambitie op internationaliseringsgebied een impuls te geven.