De Vrijwilliger | Janny Kole: 25 jaar buurtvereniging

Bolsward - Dit jaar maakt ze de 25 jaar als bestuurslid van de buurtvereniging vol; Janny Kole, geboren in Zeeland, is al bijna een kwart eeuw betrokken bij ‘haar’ buurt, Plan Noord II in Bolsward.

Het was 9 november 1979; de dag dat ze zich samen met haar man Henk inschreef in de toenmalige gemeente Bolsward. Nu, bijna 37 jaar later, kent ze naar eigen zeggen ‘misschien wel meer mensen in Bolsward dan menig Bolswarder’. Na twee verhuizingen binnen de Hanzestad woont ze nu al jaren in de Eelke Mobachstraat. ,,Ik trof toenmalig penningmeester Bergsma destijds op mijn werk. Of ik geen lid wilde worden van de buurtvereniging”, gaat Janny terug in de tijd. ,,Ik kende nog weinig mensen in Bolsward, dus het was een goede manier om contact te leggen met buurtgenoten. Daarna ben ik wat kleine dingetjes gaan doen en uiteindelijk werd ik gevraagd om in het bestuur zitting te nemen.” Tegenwoordig is ze als voorzitter min of meer aanspreekpunt voor buurtbewoners, heeft ze contact met de wijkagent en bespreekt ze lopende zaken met de gemeente. Vorig jaar heeft dat geresulteerd in de presentatie van een eigen wijkvisie. Het vele werk dat ze voor de buurt verzet heeft ook een keerzijde. ,,Soms komen mensen bij mij over een kapotte lantaarnpaal of een loszittende stoeptegel klagen zonder dat ze bijvoorbeeld eerst zelf de gemeente gebeld hebben. Daarin heb ik de laatste jaren wel een kentering aangebracht.” Die kentering is ook zichtbaar in de populatie van de buurt. Er komen weer meer jonge gezinnen wonen; positief voor de buurtvereniging, erkent Kole: ,,De verjonging is goed voor ons. Het zijn toch vaak gezinnen die zich bij ons aansluiten.” Haar betrokkenheid bij de buurt laat zich goed kenmerken door haar inzet bij het 25-jarig bestaan van Plan Noord II in 1995. Janny was op dat moment in verwachting van dochter Vera, maar zette zich toch ‘voor tweehonderd procent in’. Ze was in de jaren negentig ook nauw betrokken bij de invulling van de speelvelden tussen de flats en de overdracht van de speeltoestellen naar de nieuwe gemeente in 2011. In al die jaren heeft ze heel wat bestuursleden zien komen en gaan. Ze zou het fijn vinden wanneer er nieuwe bestuursleden bijkomen die nieuwe ideeën meenemen en wellicht haar functie in de toekomst overnemen. Als voorbeeld van de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt, noemt Kole de aanleg van de Marnebrug. Die brug maakt het voor fietsers en voetgangers mogelijk om de Witmarsumervaart over te steken. Om tot de huidige naam te komen werd een prijsvraag uitgeschreven waar buurtbewoners een naam konden indienen. ,,We kregen vele inzendingen. Dat tekent de betrokkenheid.” Janny benadrukt echter dat ze het niet alleen doet. Het bestuur bestaat uit vijf personen. ,,Van sommigen heb ik nog met hun ouders in het bestuur gezeten”, zegt ze lachend. Yme Gietema. OPROEP: Kent u iemand die ook in aanmerking komt voor deze rubriek? Mail dan naar bol@ndcmediagroep.nl